Pogoji uporabe – registracija

Upravljalec spletnega servisa pomocnadlani.4pdih.com je Laboratorija za telekomunikacije in Laboratorij za multimedijo, Fakulteta za Elektrotehniko, Univerza v Ljubljani – v nadaljevanju upravljalec.
Spletni servis je ustvarjen z namenom povezovanja iskalcev pomoči in ponudnikov pomoči.

Vstop in ogled kateregakoli dela spletnih strani pomocnadlani.4pdih.com pomeni, da se strinjate z vsemi tukaj navedenimi omejitvami in pogoji uporabe.

Omejitev odgovornosti

Upravljalec ureja spletno stran s potrebno skrbnostjo. Kljub temu ne prevzema odgovornosti za njeno točnost in celovitost. Pridružuje si pravico, da kadarkoli in na kakršenkoli način spremeni vsebino spletne strani, ne glede na razlog in brez predhodnega obvestila.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Zato upravljalec ali katerakoli pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri pripravi in izdelavi te spletne strani, v nobenem primeru ne odgovarja za kakršnokoli škodo, ki bi izhajala iz ali bi bila v zvezi z dostopom do, uporabo in oziroma nezmožnostjo uporabe informacij na tej spletni strani in oziroma za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njeni vsebini.

Registracija

Uporabnik, ki želi izkoristiti celotno funkcionalnost spletnega servisa mora opraviti predhodno registracijo. Registracija poteka preko spletnega obrazca, v katerega uporabnik vnese svoje podatke. Pri tem se zavezuje, da bo spoštoval naslednja navodila:
vpisani podatki, zlasti kontaktni podatki morajo biti popolni in resnični
izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je prepovedano

Podatki bodo shranjeni in obdelani v skladu z upravljalčevo politiko varstva osebnih podatkov.