Pogosto zastavljena vprašanja

Kako je urejeno varovanje osebnih podatkov?
Na portalu Pomoč na dlani osebne podatke beležimo in obdelujemo v skladu z našo politiko o varovanju osebnih podatkov. Brez vašega soglasja ne hranimo ničesar.

Lahko zagotovite, da ne bo prišlo do prevar tako pri varovanju otrok kot tudi pri pomoči pri nakupih?
S pomočjo občin pri nudenju pomoči prioritetno sodelujemo z verodostojnimi organizacijami oz. preverjenimi osebami. V primeru, da takšne organizacije ali osebe v določeni občini ni, bomo omogočili navezavo stika s tisto posameznico oz. posameznikom, ki je na voljo. Vsa sodelovanja in dogovore potem uporabniki sklepajo med seboj in ne z nami, vedno pa imajo možnost ponudbo tudi zavrniti. 

Kako je s plačilom pri nakupu živil?
Vsa sodelovanja in dogovore uporabniki sklepajo med seboj in ne z nami – tako omogočamo največjo efektivnost že vzpostavljenih sistemov pomoči pri naših ponudnikih. Uporabniki pa imajo vedno možnost ponudbo pomoči tudi zavrniti.

Kdo je krovna organizacija portala?
Portal je razvit v sklopu digitalnega inovacijskega stičišča 4PDIH, ki je rezultat strateškega partnerstva med Fakulteto za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Skupnosti občin slovenije.

Kako naj si s portalom pomagajo občani, ki niso vešči uporabe digitalnih tehnologij?
Trenutno potekajo pogovori z občinami, kjer jih prosimo, da nam posredujejo namenske kontakte za pomoč digitalno manj veščim občanom. Ob vzpostavitvi sistema bo vsak uporabnik registracijo lahko opravil tudi s klicem na namensko telefonsko številko. 

Kako se bodo lahko iskalci pomoči zavarovali pred prevaranti in se izognili morebitnim »skritim« dodatnim stroškom?
Vsem iskalcem pomoči svetujemo, da se dogovorijo za plačilo po povzetju. Seveda naj jim ponudniki pomoči skupaj z živili prinesejo tudi račun. Sicer s pomočjo občin prioriteto pri nudenju pomoči nudimo verodostojnim organizacijam oz. preverjenim osebam – previdnost pa vseeno ni nikoli odveč.

Kdo je upravičen do pomoči? Kako se določi skupine, ki so »upravičeni« pomoči?
Vsak, ki odda povpraševanje, je upravičen do pomoči. Tukaj ni ovir, pozivamo le, da za pomoč zaprosijo res tisti, ki po nakupih zaradi zdravstvenih ali drugih omejitev ne morejo. Oziroma takšni starši, ki ne morejo ostati doma oz. dela ne morejo opravljati od doma.

Kako boste preprečili, da programa ne izkoriščajo tisti, ki pomoči dejansko ne potrebujejo (ne spadajo med ogrožene skupine)?
V tem primeru računamo na solidarnost in zaupamo, da ljudje vedo, da če iščejo pomoč, ko bi lahko posamezno dejavnost opravili tudi sami, s tem morebiti nekdo, ki nujno potrebuje pomoč, te ne bo deležen.

V kakšen obsegu poteka dostava zdravil? Bodo vključena tudi zdravila na recept, ki so vezana na kartice? In kako bodo v tem primeru preprečili prevare?
Vsa sodelovanja in dogovore uporabniki sklepajo med seboj in ne z nami, vedno pa imajo možnost ponudbo tudi zavrniti.